Verhalen, boeken en bronnen

Er is veel geschreven over de Waternoodramp van 1916.
Hieronder vind je een overzicht van verhalen, recente boeken en bronnen in archieven.

Verhalen

Andijk, de bijna-ramp in de stormnacht van 13 op 14 februari 1916’
Klik hier om het filmpje te bekijken
Bron: Oude Ambachten Groep Zwarte Handen

Thema-artikelen over de Watersnoodramp
Klik hier om het verslag te lezen
Bron: Westfries Archief

‘Een leven tussen twee watersnoodrampen’. Het verhaal van Grietje Dil (1825-1916)
Grietje Dil werd geboren in Zaandam tijdens de vlucht voor de enorme watersnoodramp van 1815. Ze stierf in Purmerend, toen ze uit Oostzaan moest vluchten vanwege de watersnoodramp van 1916. Sander Wegereef schreef een historisch artikel over Grietje en de twee rampen voor ‘De Orkaan’, Zaans Nieuws.
Klik hier om het verslag te lezen

De watersnood van 1916. Ooggetuigenverslag van de Zaandijker Gerrit Jan Honig.
Klik hier om het verslag te lezen
Bron: Digitaal platform Oneindig Noord-Holland

Kinderleed. Het verhaal van Geertje en Nelie Bakker uit Landsmeer.
Klik hier om het verslag te lezen
Bron: digitaal platform Oneindig Noord-Holland

Met de bakkersmand door Waterland: verhaal van bakker Jan Kloek.
Klik hier om het verslag te lezen
Bron: NNC 6 januari 1961

De zee geeft, de zee neemt. Marker verhalen.
Klik hier om het verslag te lezen
Bron: Waterlands Archief

De Watersnood. Uit het dagboek van pastoor Van der Weiden, Volendam.
Klik hier om het verslag te lezen
Bron: Volendam in vogelvlucht

Koningin Wilhelmina bezoekt het door watersnood getroffen Purmerend.
Klik hier om het verslag te lezen
Bron: Digitaal platform Oneindig Noord-Holland

Van Zuiderzee tot IJsselmeer.
Klik hier om het verslag te lezen
Bron: Digitaal platform Oneindig Noord-Holland

Versterking Markermeerdijk voorkomt herhaling ramp 1916.
Klik hier om het verslag te lezen
Bron: Digitaal platform Oneindig Noord-Holland

Boeken

‘Suyderwou’s Chronyk’. 2016 – veertigste jaargang – no. 112
Special over Watersnood 1916
Prijs € 5,–, te bestellen bij G.P. Klok, pierklok@hotmail.com, 020-4033224

Piet Koning, ‘Volendam onder Water, Museumjaarboek 2016’.
Uitgave: Stichting Vrienden Volendams Museum. 

‘De Bange januarinacht’. In de nacht van 13/14 januari 1916 ontsnapte West-Friesland aan een watersnood. De dijk bij Andijk hield het maar net-aan, maar was zwaar beschadigd. De gemeente ontwikkelde een bouwplan, waardoor Andijk een ander gezicht kreeg. In dit boek van Peter Ruitenberg worden stormnacht en nasleep, met veel persoonlijke verhalen, als een uitvoerig chronologisch verslag beschreven. Te koop: € 10,00 in het Poldermuseum ’Het Grootslag’, Dijkweg 319, 1619 JH Andijk. Inlichtingen: 0228-592227 of 0228-513328.

‘De watersnood van 1916, Verhalen en herinneringen van Markers’,  48 pagina’s in een harde kaft, is voor mensen buiten Marken te koop bij boekhandel Nimo, Kerkstraat 57, Monnickendam en de Stichting Herdenking Watersnood Marken 1916. De kosten per exemplaar zijn 9,75 euro. Bestellen en laten verzenden kan ook voor 12,75 euro per exemplaar via www.marken1916.com

Het dagboek van Jan Zuidland, hoe een schooljongen de watersnood van 1916 beleefde. Uitgave: Waterlands Archief in samenwerking met Stichting Uitgeverij Noord-Holland. Tekst- en beeldredactie: Clemens Homan, Kasper Bockweg, Jaap Haag en Margreet Lenstra. Formaat: 18 x 22 cm staand. Omvang: 64 pagina’s gebonden in papieren band, rijk geïllustreerd. ISBN: 978-90-78381-87-7  Prijs: € 9,95

Ineke Kraijo, ‘Vechten tegen de golven’, jeugdboek. Uitgave: Hardback, 2016

Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord, Nood aan den dijk, Watersnood van 1916 en de gevolgen daarvan voor de dorpen Nieuwendam, Zunderdorp, Buiksloot, Ransdorp, Holysloot, Durgerdam en Schellingwoude. Uitgave: Centrale Dorpenraad Landelijk Amsterdam-Noord en Historisch Centrum Amsterdam-Noord.
Meer informatie: www.historischcentrumamsterdamnoord.nl,

Jacques Laureys, ‘Vergeten water’. De fotografen van de watersnood van 1916. Uitgave: Stichting Uitgeverij Noord-Holland, Wormerveer.

Aafke Steenhuis, De Magie van het IJ – Panorama Amsterdam Noord. Uitgave: Philip Elchers, Amsterdam.

Jan Schild, Leven met het water. Hoog water op Marken, de watersnood van 1916 en andere overstromingen op het eiland Marken. Uitgave: Stichting Mooi Marken.

Lydia Rood, De Stem van het Water, e-book. Uitgave: PixelPerfect Publications. € 2,95. Meer informatie: www.ebookgeschenk.nl.

Ger Muijs en Oudheidkamer Oostzaan, De Watersnood in Oostzaan. Uitgave: Oudheidkamer Oostzaan, Oostzaan, november 2015.
62 pagina’s, zwart-wit/kleur, € 7,50. Meer informatie: info@oudheidkameroostzaan.nl.

Peter de Graaf, Uit Landsmeer wordt gemeld… De watersnood van 1916 in Waterland. Uitgave: Stichting Uitgeverij Noord-Holland Wormerveer, oktober 2015.

Diederik Aten en Frouke Wieringa, De Waterwolf in Waterland. De overstroming van 1916 in Waterland en de Zaanstreek. Uitgave: Pirola Schoorl, januari 2015.

 

Artikelen

Koeien in de kerk?
Artikel in Chronyck van Oud-Quadyck, nr. 2, 2015.
Bekijk het artikel

 

Bronnen

Onderstaande titels vind je in de bibliotheekcollectie van het Waterlands Archief en kun je op aanvraag raadplegen op de studiezaal. Waterlands Archief, Wielingenstraat 75, 1441 ZN Purmerend, info@waterlandsarchief.nl

Alblas, Jan en M. Kuiper (samenst.) ; Aagje Goede-Kalf (tekst), De watersnood van 1916, Landsmeer 1995.

Boon, N.J., Herinneringsalbum van den grooten watersnood, januari 1916, Amsterdam 1916.

Brinkkemper, Dick, Het St.-Agnesklooster te Volendam, Volendam 1997.

Bruijn, Joh. de (et al. red.], Waar blijft de tijd Waterland : Waterland, Wormerland, Beemster, Zeevang, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Edam-Volendam, Graft-De Rijp en Amsterdam-Noord, Zwolle 2009-2011.

Commissie van Advies voor den Herbouw in de Overstroomde Streken van Noordholland, Verslag van de werkzaamheden van de advies-commissie voor den herbouw in de overstroomde gedeelten van Noordholland, 1916-1917, Amsterdam 1917.

Engelenburg, W. van, Herinneringen uit het watersnoodjaar 1916, Broek in Waterland 1918.

Erlevoordt, F. van (red.), Overstroomings-rampen en watersnood : vreeselijke tooneelen in binnen- en buitenland. Watersnood en stormrampen : de geteisterde streken in beeld, Amsterdam 1916.

Geuns, W.A.E. van, De watersnood van 1916 en de Noord-Hollandsche Tram , Overdruk uit: De Locomotief. – 15, 22 en 29 november, 6, 13 december 1916 en 17 januari 1917.

Honig, Gerrit Jan, De overstrooming in de Zaanlanden in het jaar 1825: volgens de aantekeningen in het dagboek van Jan Jacobszoon Honig, papierfabrikeur te Zaandijk, Koog-Zaandijk 1916

Honig, G.J., De watersnood van 1916, Zaandam 1917.

Lambooij, Herman, Stormvloeden en menselijk falen, Alkmaar 1992.

Lenstra, Chr., De Zeevang en het water : overstromingen en inundaties, Purmerend 1992.

Lutgert, José (samenst.), De Waterlandse zeedijk : de geschiedenis van een oude zeedijk in Amsterdam-Noord, Amsterdam 1994.

Moelker, H.P., De stormvloed in Waterland, januari 1916. Alphen aan de Rijn 1985.

Moelker, H.P., De zuidkust van de Zuiderzee, geteisterd door de stormvloed januari 1916, Alphen aan de Rijn 1986.

Nobel, C. en Iz. N. Nobel, De overstrooming van 13 en 14 januari 1916 en haar gevolgen voor den landbouw in Waterland (C. Nobel); Verslag van de ervaringen omtrent den tuinbouw op de in januari 1916 overstroomde gronden tussen het IJ en Purmerend-Edam (Iz. N. Nobel ), ‘s-Gravenhage 1921.

Rooijendijk, Cordula, Waterwolven : een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers, Amsterdam 2009.

Staal, M. van der, Januari-vloed 1916 , Rotterdam 1916.

Veen, Egbert A., De overstrooming in Noord-Holland en elders, januari 1916, Zaandam 1916.

Werkman, Gerhard, Kent gij het land, der zee ontrukt : eenige hoofdstukken uit de waterstaatkundige geschiedenis van ons woongebied, Bussum 1948.

Zeggelaar, G. van, Storm, zee en overstrooming: ter herinnering aan den januari-vloed 1916, Ransdorp 1917.

Zuiderzee-Vereeniging (uitg.) ; met bijdr. van G. Vissering [et al.], De watervloed van 13-14 januari 1916, Leiden 1916.