Disclaimer

WaterKustLand is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Wij streven er naar om actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kunnen niet garanderen dat alle opgenomen informatie correct en volledig is. WaterKustLand aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site dan wel voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Privacy
Bij bezoek aan deze website kan WaterKustLand gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld heeft ingevuld bij het aanmelden voor de activiteitenmail. WaterKustLand houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wetgeving reguleert de verwerking van gegevens die betrekking hebben op u en geeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Links en verwijzingen naar andere sites
Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. WaterKustLand is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan. WaterKustLand is ook niet verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van privacy van deze andere websites.

Uw gegevens
Op sommige pagina’s van onze website zal WaterKustLand u verzoeken om persoonsgegevens op te geven, waaronder uw naam, adres, e-mailadres, adres en andere gegevens waaruit uw identiteit te achterhalen is. De verwerking van persoonsgegevens richt zich op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van WaterKustLand.

Wij kunnen eventueel ook persoonsgegevens verzamelen over uw gebruik van onze site, zoals welke pagina’s u bezoekt en welke diensten u gebruikt. Deze gegevens kunnen uw IP-adres, soort browser, domeinnamen, tijden van toegang en doorverwijzende website-adressen omvatten, maar zijn niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst.

Veiligheid
WaterKustLand heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onverhoeds verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking.

Beveiligde server
We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze site.

Algemene informatie en contactgegevens
Indien u op enig moment vragen of zorgen hebt over deze privacyverklaring of meent dat wij ons niet aan deze privacyverklaring gehouden hebben, stuur dan een bericht naar info@waterkustland.nl. Wij zullen ons in redelijkheid inspannen om uw vraag snel te beantwoorden of uw probleem op te lossen.